SUSTAIN

Projekat SUSTAIN- Podrška inovacijama malih i srednjih preduzeća u prilagođavanju EU standardima implementira LIR Evolucija u saradnji sa partnerima Inovacionim Centrom Weiz i Romagna Tech.

Projekat ima za cilj jačanje saradnje projektnih partnera kroz zajedničko učenje i osnaživanje kompetencija kroz podršku MSP u prilagođavanju EU standardima.

Partneri će zajednički razviti praktičnu proceduru koja podržava uspješno prilagođavanje MSP standardima EU. Posebna pažnja biće posvećena implementaciji regionalnih pilot akcija kroz sljedeće aktivnosti: razvoj alata za audit MSP u oblasti energetske efikasnosti, cirkularne ekonomije i digitalizacije; obukama u skladu sa potrebama MSP; razmjeni znanja i prenosu najboljih praksi između projektnih područja; mentorstvu za specifične vještine u procesu prilagođavanja EU standardima.

Fokus projekta je na standardima EU u oblastima energetske efikasnosti, cirkularne ekonomije i digitalizacije, od značaja za konkurentnost MSP. MSP bi trebala da teže boljem upravljanju energijom, povećanju energetske efikasnosti, doprinosu smanjenja emisija stakleničkih gasova i recikliranju otpada kad god je to moguće. Projekat SUSTAIN će uticati na jačanje svijesti i znanja MSP o koristima primjene EU standarda, posebno vezano za apsorpciju know-how inkorporiranog u standarde i rezultujućeg potencijala za razvoj inovacija. Projektni partneri će povećati svoja znanja i kapacitete za efikasnu podršku MSP u usvajanju EU standarda. Projekat je finansiran kroz EU Horizont 2020 Program.

Povezane vijesti

Projekat SUSTAIN pripremljen DOP

Pročitaj više

Virtuelna konferencija projekta SUSTAIN

Pročitaj više

Implementacija projekta SUSTAIN

Pročitaj više