Implementacija projekta SUSTAIN

LIR Evolucija u saradnji sa projektnim partnerima Inovacionim Centrom Weiz  i Romagna Tech implementira projekt SUSTAIN – Podrška inovacijama malih i srednjih preduzeća u prilagođavanju EU standardima.

Projekat ima za cilj jačanje saradnje projektnih partnera kroz zajedničko učenje i osnaživanje kompetencija kroz podršku MSP u prilagođavanju EU standardima. Partneri će zajednički razviti praktičnu proceduru koja podržava uspješno prilagođavanje MSP standardima EU. Posebna pažnja biće posvećena implementaciji regionalnih pilot akcija kroz sljedeće aktivnosti: razvoj alata za audit MSP u oblasti energetske efikasnosti, cirkularne ekonomije i digitalizacije; obukama u skladu sa potrebama MSP; razmjeni znanja i prenosu najboljih praksi između projektnih područja; mentorstvu za specifične vještine u procesu prilagođavanja EU standardima.