O nama

LIR Evolucija je razvojna, konsultantska i istraživačka agencija sa sjedištem u Banja Luci, kompetentna da pruža razne vrste usluga iz svih aspekata održivog razvoja. Osnovana je 2003. godine kao LIR – Lokalna Inicijativa Razvoja, a 2013. godine, u skladu sa novim iskustvima i usmjerenjima, je izvršena transformacija u LIR Evoluciju. Reference LIR Evolucije uključuju više od 50 uspješno implementiranih projekata i ugovora dok LIR tim čini 5 stalno zaposlenih i više od 20 spoljnih saradnika.

Oblasti rada

Ekonomski razvoj

Izrada strateških, akcionih i planova izvodljivosti. Edukacije o zelenom preduzetništvu, poslovnom planiranju, umrežavanju i finansijskoj održivosti. Priprema i realizacija razvojnih projekata.

Zaštita životne sredine

Edukacije o temama zaštite životne sredine, monitoring i širenje informacija o zaštiti voda, vazduha i prirodnih resursa. Praćenje usklađenosti i implementacije zakonske regulative.

Upravljanje otpadom

Edukacije o održivom upravljanju otpadom. Realizacija demonstrativnih postrojenja i pružanje konsultantskih usluga komunalnim preduzećima i jedinicama lokalne samouprave.

Cirkularna ekonomija

Promocija principa kružne ekonomije i njenog značaja za održivost kroz pametnu upotrebu sirovina, smanjivanje količina otpada, ponovnu upotrebu proizvoda, preradu, doradu i reciklažu.

Obnovljivi izvori energije

Izrada studija izvodljivosti i promocija proizvodnje energije korištenjem energije sunca, geotermalne energije i vjetra. Postavljanje demonstrativnih postrojenja.

Energetska efikasnost

Izrada cost-benefit analiza i edukacije o mogućnostima finansiranja za provođenje mjera energetske efikasnosti. Realizacija energetskih pregleda i izrada preporuka za unapređenje energetske efikasnosti.

Održiva mobilnost

Priprema planova održive urbane mobilnosti, promocija i edukacija o održivim načinima mobilnosti.

Ruralna ekonomija

Promocija održivog ruralnog razvoja, umrežavanje organizacija civilnog društva i pružanje savjetodavne podrške preduzetnicima u pripremi i realizaciji poslovnih ideja.


MISIJA LIR-a je da provodi i koordiniše razvojne projekte i da pruža konsultantske usluge u cilju postizanja održivog razvoja koji se temelji na ostvarivanju balansa između ekonomske i energetske efikasnosti i očuvanja okoline.

LIR VIZIJA - Razvojna agencija je najbolji instrument koji građani, poslovi, poslovna udruženja i nevladine organizacije mogu da koriste za ekonomsko i socijalno unapređenje.
- Konsultantske i razvojne usluge pomažu klijentima u različitim industrijskim granama da na kompetentnim, i za okolinu najboljim načinima, unaprijede ekonomsku efikasnost, zaštite okolinu i sačuvaju energiju.