Projekat SUSTAIN pripremljen DOP

Tim LIR Evolucije je u saradnji sa partnerima, Centrom za Energiju i Inovacije Vajs i industrijskom laboratorijom Romagna Tech, pripremio Design Option Paper, dokument koji daje praktične smjernice za podršku malim i srednjim preduzećima u procesu prilagođavanja EU standardima. Dokument možete preuzeti ovjde.