ENV.net

ENV.net je mreža izgrađena kroz projekat „Ekološki forum“ finansiran od strane EU, a provedenog u periodu 2009-2012. godine, s ciljem razvoja kapaciteta nevladinih organizacija za zaštitu životne sredine za uspostavljanje konstruktivnog dijaloga s nacionalnim vlastima.

Mreža je nastavila svoje djelovanje u sklopu projekta “Pridruživanje Zapadnog Balkana i Turske: dati građanima glas da utiču na proces reforme u oblasti zaštite životne sredine za integraciju u EU” (2012-2016), a u cilju integracije Zapadnog Balkana i Turske u EU i njihovo približavanje pravnoj stečevini Evropske unije.

Treći period postojanja mreže provodi se kroz projekat „ENV.net uključivanje pitanja životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u političku agendu EU“ (2017-2020), a sada mrežu čini partnerstvo 9 organizacija: CO-Plan (Albanija), Ambasadori životne sredine za održivi razvoj (Srbija), Green Home (Crna Gora), 4x4x4 Balkanski mostovi (Makedonija), TEMA fondacija (Turska), Trening i resursni centar za zastupanje (Kosovo) i LIR Evolucija (Bosna i Hercegovina), dok partneri iz Italije i Belgije imaju savjetodavne uloge (PUNTO.SUD i European Environmental Bureau).

Opšti cilj projekta je da doprinese poboljšanju primjene politika u zaštiti životne sredine u skladu sa standardima EU, u smislu unapređenja i ojačavanja interakcija među pojedinim akterima u zaštiti životne sredine, kao što su NVO/OCD, mediji i donosioci odluka, pružajući mogućnost za stvaranje boljeg tehničkog i finansijskog okruženja za njihovo djelovanje u svakoj od zemalja/teritorija u regionu, kao i regionu u cjelini.

Specifični cilj je Projekat ima za cilj da ojača profil ENV.net-a kao vodeće mreže i učvršćivanje pozicije aktera u politici zaštite životne sredine u regionima Zapadnog Balkana i Turske. Nadalje, projektom je predviđeno uvođenje i pokretanje diskusije o konceptu cirkularne ekonomije u regionu, kao i pojačavanje aktivnosti za ublažavanje klimatskih promjena. Projekat predviđa niz dodanih vrijednosti, kao što su međusobno partnersko učenje I razmjena znanja, umrežavanje i tematsku podršku trećim stranama – podgrant šema (tj. lokalnim nevladinim organizacijama, medijima).

 

Povezane vijesti

Promotivni video o upravljanju otpadom i cirkularnoj ekonomiji

Pročitaj više

Promotivni video za zaštitu životne sredine

Pročitaj više

Kampanja “Očistimo životnu sredinu “

Pročitaj više