Promotivni video za zaštitu životne sredine

U okviru ENV.net projekta LIR je pripremio promotivni video za zaštitu životne sredine.