Promotivni video o upravljanju otpadom i cirkularnoj ekonomiji

U okviru ENV.net projekta LIR je pripremio promotivni video o upravljanju otpadom i cirkularnoj ekonomiji.