Jačanje lokalnog partnerstva za unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti

LIR Evolucija u saradnji sa partnerima: Opštinom Laktaši, JU Zavodom za zapošljavanje RS, preduzećem Krajinamed i Školom učenika u privredi Banja Luka je u periodu od juna 2017. do sredine marta 2019. realizovala projekat „Jačanje lokalnog partnerstva za unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti“ koji je dio krovnog projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg finansira Evropska unija (EU) a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ukupna vrijednost projekta je približno 200.000 EUR.

Cilj projekta je povećati zaposlenost i omogućiti samozapošljavanje na geografskom području opština Laktaši, Čelinac i grada Banja Luke, te doprinijeti strateškom razvoju tržišta rada BiH kroz formiranje održivog lokalnog partnerstva za zapošljavanje i usklađivanje ponude i potražnje za kvalifikovanom radnom snagom.

Ovim projektom je uspostavljeno održivo lokalno partnerstvo za zapošljavanje, pripremljeni su i uspostavljeni programi obuka za tehničku obradu drveta i obuka iz pčelarstva. U sklopu projekta je nabavljena savremena računarska oprema, te je opremljen  Centar za informisanje, savjetovanje i obuku (CISO), JU Zavoda za zapošljavanje RS u Banja Luci. Takođe je nabavljena oprema za tehničku obradu drveta, te je uspostavljena radionica za tehničku obradu drveta u Ramićima. U tom smislu 39 nezaposlenih lica je pohađalo obuke za tehničku obradu drveta dok je 10 nezaposlenih lica imalo priliku prisustvovati obukama iz pčelarstva. Takođe su dodijeljeni podsticaji (košnice i prateća oprema) za samozapošljavanje u sektoru pčelarstva za 10 nezaposlenih lica, te su održane obuke iz informacionih i komunikacionih tehnologija za 77 nezaposlenih lica.

Po prvi put je organizovan i održan Dan zapošljavanja u Laktašima, pripremljen je izvještaj o analizi strukture nezaposlenih na ciljnom području, izrađen Akcioni plan zapošljavanja, te je zaposleno 61 nezaposleno lice. Svi ovi rezultati postignuti za nešto manje od dvije godine su uticali na odluku partnera da nastave aktivnosti lokalnog partnerstva za zapošljavanje na jačanju zapošljavanja na ovom području.

Partneri su učestvovali na treninzima koje su organizovani od strane ILO, ali i na treninzima koje su organizovani u okviru projekta sa ciljem da se prošire znanja o mogućnostima i načinima organizovanja uspješnih lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Usvojena znanja i ideje o kojim se raspravljalo u toku ovih treninga su primijene i u svrhu kreiranja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i nastaviće se primjenjivati i u drugim aktivnostima partnera.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje na nivou Laktaša, Banja Luke i Čelinca je jedno od 19 partnerstava u Bosni i Hercegovini čiji rad se finansira kroz projekat lokalnih partnerstava za zapošljavanje koji EU finansira sa 4 miliona eura a provodi MOR i ima za cilj ima prekvalifikaciju skoro 2.000 nezaposlenih i zapošljavanje njih najmanje 620.

 

Povezane vijesti

Uspješno završena PHP Web Development obuka

Pročitaj više

Završni događaj „Lokalna partnerstva za zapošljavanje djeluju“

Pročitaj više

Otvorena radionica za tehničku obradu drveta, projekat ILO LEP

Pročitaj više