Završni događaj „Lokalna partnerstva za zapošljavanje djeluju“

Projektni timovi LIR Evolucije, Opštine Laktaši i JU Zavoda za zapošljavanje RS su učestvovali na završnom događaju „Lokalna partnerstva za zapošljavanje djeluju“ koji se održao 1. aprila 2019. godine u Sarajevu.

U sklopu završnog događaja, predstavljeno je lokalno partnerstvo za zapošljavanje, provedene aktivnosti i ostvareni rezultati projekta „Jačanje lokalnog partnerstva za unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti“. Cilj projekta je povećati zaposlenost i omogućiti samozapošljavanje na geografskom području opština Laktaši, Čelinac i grada Banja Luke, te doprinijeti strateškom razvoju tržišta rada BiH kroz formiranje održivog lokalnog partnerstva za zapošljavanje i usklađivanje ponude i potražnje za kvalifikovanom radnom snagom.

Lokalna partnerstva za zapošljavanja, uspostavljena u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ koji je u periodu 2017.-2019. finansijski podržala Europska unija, a realizovala Međunarodna organizacija rada, su potpisala Sporazum o saradnji za razvoj zajedničkih projekata i djelatnosti na unapređenju zapošljavanja.