INER

Projekat INER – Inteligentni energetski menadžment i promocija obnovljivih izvora energije se realizuje u okviru INTERREG IPA prekograničnoj programa između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.  Opšti cilj projekta je promovisati korištenje obnovljivih izvora energije, energetsku efikasnosti i inteligentnu upotrebu energije (energetski menadžment) u Programskom preko-graničnom području kroz jačanje znanja, povećanje svijesti, edukaciju i implementaciju demonstrativnih akcija na javnim objektima.

Partneri na projektu su Grad Ilok, EU Centar iz Hrvatske, LIR Evolucija i Opština Laktaši iz Bosne i Hercegovine, te Prijestonica Cetinje i Agencija za lokalnu demokratiju iz Crne Gore.  Projektne aktivnosti uključuju izradu tipologija zgrada u ciljnim opštinama, izradu scenarija unapređenje energetske efikasnosti, energetske preglede javnih objekata, organizaciju treninga iz oblasti energetskom menadžmenta i realizaciju demonstrativnih akcija za unapređenje energetike efikasnosti ili upotrebe obnovljivih izvora energije u svakoj o ciljnih opština.

LIR Evolucija će aktivnosti projekta realizovati na teritoriji Opštine Derventa, gdje će izraditi tipologiju zgrada, obaviti 5 energetskih pregleda javnih objekata uz pripremu prijedloga mjera i scenarija za unapređenje energetske efikasnosti, izvršiti energetsku rehabilitaciju i unapređenje sistema grijanja u lokalnoj školi i realizovati obuku za energetski menadžment uz korištenje modernih programskih rješenja za praćenje energetske potrošnje i identifikaciju mjera koje je potrebno realizovati.

Očekivani rezultati projekta su:

 • 6 demonstracija mjera energetske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (RES)
 • 6 izrađenih tipologija lokalnih zgrada sa preporučenim mjerama energetske efikasnosti
 • 12 scenarija za poboljšanje energetske efikasnosti
 • 30 energetskih pregleda javnih zgrada
 • 6 treninga energetskog menadžmenta
 • 6 treninga softvera energetskog menadžmenta
 • 6 treninga profitabilnosti mjera energetske efikasnosti
 • nabavka 6 softvera za energetski menadžment
 • 6 treninga praktičnih mjera
 • 3 analize izvora finansiranja
 • promotivne kampanje
 • 1 projektni video
 • 6 promotivnih događanja i
 • 3 prekogranične konferencije.

Glavni očekivani ishodi za LIR Evoluciju su povećan kapacitet obnovljive energije kroz demonstracije usmjerene na realizaciju energetski efikasne obnove dve javne zgrade u Derventi, smanjeni troškovi energije, smanjena emisija CO2, razvijena tipologija zgrada i provedeni energetski pregledi javnih zgrada.

Projekat se provodi u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020., prioritetna os 2: Zaštita životne sredine i biološkog diverziteta, poboljšanje prevencije rizika i promocija održive energije i energetske efikasnosti.

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Ukupna vrijednost projekta: 1.154.867,72 €

EU sufinanciranje projekta (85%): 981.637, 54 €

Trajanje projekta: 30 mjeseci od 01.07.2020 do 31.12.2022.

 

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost LIR Evolucije

Povezane vijesti

Finalizirana pilot akcija u sklopu INER projekta

Pročitaj više

Pilot akcija u sklopu projekta INER u Derventi

Pročitaj više

Građevinski radovi u Derventi

Pročitaj više