Pilot akcija u sklopu projekta INER u Derventi

U okviru CBC HR-BiH-CG projekta INER, postavljeni su kotlovi na pelet u objektima „Derventski list i radio Derventa“ i „Stručna i tehnička škola Derventa“, te je izvršena topla i hladna proba kotlova. U toku je i energetska rehabilitacija objekta „Derventski list i radio Derventa”. Radovi su u završnoj fazi, a obuhvataju sanaciju krovnog pokrivača, izolaciju objekta i zamjenu stolarije.

Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.