Finalizirana pilot akcija u sklopu INER projekta

U okviru CBC HR-BiH-CG projekta INER, uspješno je finalizirana pilot akcija u Derventi. Završena je energetska rehabilitacija objekta „Derventski list i radio Derventa” koja je obuhvatila sanaciju krova, izolaciju objekta i zamjenu stolarije. U objektima „Derventski list i radio Derventa“ i „Stručna i tehnička škola Derventa“, postavljeni su kotlovi za grijanje na pelet. Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.