Eko HUB Banja Luka

LIR Evolucija je 01. juna 2020. počela sa provođenjem projekta Eko HUB Banja Luka. Eko HUB je finansiran u sklopu projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Vlada Švedske. Projekat se implementira na području JLS Banja Luka, Prijedor, Čelinac, Prnjavor i Derventa.

Cilj projekta je da se dodatno osnaže kapaciteti LIR Evolucije kao regionalnog lidera Eko HUB-a Banja Luka, kako bi uticao na povećanu svijest o zaštiti životne sredine, iniciranje lokalnih akcija, pružao edukativnu i stručnu podršku drugim organizacijama i školama, te distribuisao najrelevantnije informacije u oblasti zaštite životne sredine.

LIR će biti u stalnom kontaktu sa ostalim Eko HUBovima i donatorom, organizacijama civilnog društva, relevantnim institucijama, školama, stručnim licima, medijima i mladima kako bi zajednički, sinhronizovano i snažno djelovao na lokalnom području.

Projekat će putem regionalnog HUB-a uključivati korisnike kroz edukacije za lokalne aktere, organizaciju sastanka na kojem će CPCD predstaviti Certifikacioni mehanizam za Eko škole i pružanje podrške školama u procesu sticanja certifikata Eko škola, organizaciju 15 lokalnih inicijativa, sastanke i pružanje podrške kompanijama aktivnim u oblasti društvene odgovornosti i zaštite okoliša, komunikaciju sa donosiocima odluka i drugim lokalnim akterima o pitanjima zaštite zaštite životne sredine, podršku i ostvarivanje partnerstva sa organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša na području JLS.

LIR će u sklopu projekta implementirati 15 lokalnih inicijativa na teme od značaja za zaštitu životne sredine. Svrha inicijativa je da ukažu na trenutne probleme u životnoj sredini, koje svi učesnici mogu riješiti zajedničkim djelovanjem. Inicijative će predstavljati konkretno rješenje određenog problema i ukazivati na najbolje prakse koje pojedinac može primijeniti. Neke od ideja koje će biti predložene za inicijative su: podjela kompostera za osnovne i srednje škole, podjela cekera (kako se ne bi koristile plastične vrećice), postavka pepeljara za vanjske prostore, edukacije o otpadu i prikupljanje određene vrste otpada, radionice za rukotvorine od odbačenih stvari, i slično. Svrha ovih akcija jeste da različiti lokalni akteri uvide da zajedničkim radom i malim promjenama mogu dovesti do poboljšanja u svom lokalnom prostoru, te unaprijediti i očuvati životnu sredinu.

Više informacija o samom projektu možete dobiti na sljedećim linkovima: Misli o prirodi! i Centar za promociju civilnog društva.

 

Povezane vijesti

“Gde god nađeš zgodna mesta, tu drvo posadi!”

Pročitaj više

Dan zaštite životne sredine

Pročitaj više

Posadi voćku – Međunarodni dan šuma

Pročitaj više