CHESTNUT

LIR Evolucija u saradnji sa 11 partnera iz EU implementira projekat CHESTNUT – Sveobuhvatna elaboracija strateških planova za održivi urbani transport. Projekat je finansiran kroz Dunavski program transnacionalne saradnje i implementira se u periodu od decembra 2016.  do kraja maja 2019. godine.

Glavni cilj projekta je da doprinese smanjenju korištenja privatnih vozila od 2-3% u roku od 5 godina i time razvije bolju povezanost, ekološki prihvatljiv transport i siguran sistem funkcionalnih urbanih područja Dunavskog regiona, a zasnovan na integraciji između više održivih načina transporta kao što su javni prevoz, biciklizam, pješačenje, te e-vozila.

Kroz projekat će se u saradnji sa Gradom Banja Luka razviti Scenariji održivog transporta, Studija izvodljivosti za multimodularne sisteme transporta i izraditi Plan Održivog Transporta.

Povezane vijesti

CHESTNUT Projektni sastanak u Banja Luci, 26.-28. jun 2018.

Pročitaj više