CHESTNUT Projektni sastanak u Banja Luci, 26.-28. jun 2018.

Projektni partneri su učestvovali na sastanku u Banja Luci od 26. do 28. juna 2018. godine. Događaj je započeo 26. juna sastankom vodećeg partnera i LIR Evolucije kako bi diskutovali o specifičnim aspektima implementacije projekta. Specijalna sjednica 26. juna bila je posvećena finalizaciji ciljne matrice prioriteta za Opštinu Odorheiu Secuiesc, LIR Evoluciju, RDA Centru i Opštinu Dimitrovgrad. 26. juna sastanak je zaključen 7. sjednicom Upravnog odbora gdje su članovi Odbora razgovarali o napretku u implementaciji projekta i ostvarivanju rezultata projekta.

Sastanak 27. juna je započeo 4. zajedničkom sesijom učenja, gdje su partneri predstavili mjere, ciljeve, odgovornosti, troškove i sredstva finansiranja uz pomoć predstavnika Univerziteta Tehnologije iz Beča. Popodnevna sesija nastavljena je sa prezentacijama istraživanja o najboljim praksama mobilnosti od strane Razvojne Agencije Grada Dubrovnika DURE, LIR Evolucije, RDA Centra, Panonske poslovne mreže i Opštinskog okruga Prag 9. Radna sesija završena je studijskom posjetom BL Bike sistemu u centru Grada. Predstavnik Grada je vodio posjetu i pružio informacije o BL bike sistemu partnerima projekta.

Jutarnja sesija 28. juna počela je sa opštim informacijama o prethodnim aktivnostima i smjernicama za buduće korake datim od strane predstavnika Univerziteta Tehnologije iz Beča. Jutarnja sesija nastavljena je sa Transnacionalnom i regionalnom konferencijom uz učešće partnera i lokalnih ključnih stejkholdera. Partneri su predstavili pregled projekta CHESTNUT, neophodne korake u izradi scenarija mobilnosti, korake u izradi SUMP-a i značaj zajedničkih pilot aktivnosti. Konferencija je završena diskusijom lokalnih stejkholdera i partnera. Tokom popodnevne sesije partneri su predstavili svoje pilot aktivnosti podeljene u četiri grupe, uključujući bike share sisteme, električnu mobilnost, studije izvodljivosti za multimodalne transportne sisteme i studije izvodljivosti biciklističke infrastrukture. Sastanak je završen zaključnim primjedbama i narednim koracima o kojima su diskutovali predstavnici  Opštine Vajs.