Tipologija stambenih zgrada Grada Derventa

Zahvaljujući INER projektu i LIR Evoluciji kao lokalnom partneru, Grad Derventa je prva lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja ima pripremljenu tipologiju stambenih zgrada. 

Lokalnom tipologijom su definisani tipovi stambenih objekata u zavisnosti od perioda, vrste i načina izgradnje. Za svaki definisani tip objekta, predložene su mjere unapređenja energetske efikasnosti, sistema za grijanje i pripremu sanitarne tople vode i to za standardno i poboljšano unapređenje. Lokalna tipologija  daje uvid u moguća smanjenja potrebne energijom prilikom realizacije nekih od predloženih mjera uporedno i očekivane rezultate u odnosu na trenutno stanje. Tipologiju stambenih zgrada Grada Derventa možete pogledati na linku ispod.

Lokalna tipologija stambenih objekata omogućava vlasnicima da identifikuju najoptimalnija unapređenja, koja će im omogućiti bolji komfor, smanjenje potrebne energije za grijanje, hlađenje ili pripremu tople sanitarne vode, a na osnovu toga i smanjenje mjesečnih izdataka. Tipologija omogućava i lokalnoj samoupravi da definiše ciljeve i realizuje specifične mjere podrške u cilju unapređenja energetske efikasnosti na nivou zajednice.

Projekt INER se implementira u okviru CBC HR-BiH-CG programa i kofinansiran je sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.