SUSTRAIN trening: Predstavljanje najboljih praksi održivog urbanog transporta

LIR Evolucija je u saradnji sa Istraživačkim centrom za planiranje saobraćaja i saobraćajno inžinjerstvo sa Tehničkog Univerziteta u Beču organizovala dvodnevni trening na temu “Održiva urbana mobilnost i prenos najboljih praksi“.

Trening je organizovan 18-19. februara 2020 u hotelu Ćubić u Laktašima uz učešće predstavnika Grada Gradiška, kao i Opština Laktaši i Derventa. U toku treninga je diskutovana izrada scenarija mobilnosti za uključene opštine, te su razmjenjene ideje za razvoj novog projektnog prijedloga u oblasti održive mobilnosti. Stručnjak sa Tehničkog Univerziteta u Beču je predstavio najbolje prakse održive urbane mobilnosti u Austriji i EU.

Projekat će doprinijeti uvođenju održivijih, sigurnijih i pristupačnijih praksi u oblasti urbane mobilnosti na projektnom području. Projekt finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) kroz BACID Fond kojim upravlja Austrijsko udruženje gradova i sela (AACT) i KDZ Centar za istraživanje javne uprave.