SASTANAK RADNIH GRUPA U OKVIRU TANGRAM PROJEKTA

JU Turistička organizacija grada Banja Luka, uz podršku LIR Evolucije, je organizovala prvi sastanak radnih grupa sa ciljem izrade Lokalnog akcionog plana za područje Banj brda. Na sastanku je predstavljeno sadašnje stanje područja, definisana vizija razvoja područja kao i pozitivna i negativna očekivanja predstavnika radnih grupa. Učesnici sastanka su predstavnici ključnih institucija, privatnog sektora, eksperti i predstavnici nevladinog sektora. Učesnici su izrazili zajednički stav da je potrebno osigurati zaštitu područja Banj brda kao turističkog proizvoda poštujući principe održivog turizma i sa jasnom upravljačkom strukturom, kao i bolju povezanost i dostupnost područja. U predstojećem periodu će biti održani naredni sastanci na kojima će biti definisane ključne aktivnosti i mjere kako bi se ostvarila definisana vizija, kao i ostali segmenti akcionog plana.

Lokalni akcioni plan za Banj brdo se priprema kao aktivnost projekta TANGRAM Transnacionalni resursi parkova i vrtova turističkog tržišta Jadransko – Jonskog regiona („Transnational parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist Marketplace) finansiran kroz INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020. Projekat TANGRAM u periodu od 1. februara 2020 do 31. jula 2022. godine implementiraju partneri iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Albanije, Srbije i Grčke,  predvođeni Opštinom Monca iz Italije. Opšti cilj projekta je izgradnja i promocija ADRION brenda u turizmu promovisanjem održive valorizacije i integracije „parkova” u turističku ponudu kao neotkrivenih resursa, pomoću inovativnog sistema upravljanja zasnovanog na saradnji između javnog i privatnog sektora. Održiva valorizacija i efektivna promocija prirodne i kulturne baštine ugrađeni su u logiku projekta TANGRAM. Projekat ima za cilj očuvanje, kapitalizaciju i inoviranje kulturne i prirodne baštine. Ovi ciljevi će biti postignuti razmjenom dobrih praksi u menadžmentu i marketingu u turizmu, analiziranjem i iskorišćavanjem poslovnih prilika u okviru novog sistema upravljanja zasnovanog na participativnom pristupu, unapređenju kapaciteta svih relevantnih aktera u održivom upravljanju turizmom i marketingu, formulisanju odgovarajućih zajedničkih strategija i akcionih planova za integrisano upravljanje održivim turizmom.