TANGRAM

LIR Evolucija pruža tehničku, administrativnu i finansijsku pomoću Turističkoj organizaciji grada Banja Luka u implementaciji projekta TANGRAM, finansiranog u sklopu drugog poziva INTERREG ADRION programa. Projekat TANGRAM (Transnational pArks aNd Gardens Resources in Adriatic and ionian tourist Marketplace) ima za cilj da gradi i zagovara ADRION brand u turizmu promocijom održive valorizacije i integracije parkova kao skrivenog resursa u turističku ponudu koristeći inovativni sistem upravljanja zasnovan na saradnji između javnog i privatnog sektora. Održiva valorizacija i efektivna promocija prirodnog i kulturnog naslijeđa su u srži projektne logike TANGRAM projekta.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Razviti zajedničko razumijevanje održive valorizacije turističke destinacije njegovanjem saradnje između lokalnih aktera (javnih i privatnih);
  2. Ojačati turistički proizvod ADRION ciljnog područja kroz održivu promociju parkova.

Vodeći partner projekata TANGRAM je Opština Monca, Italija a u projektu, pored Turističke organizacije grada Banja Luka učestvuje još 8 partnera iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Grčke, Srbije i Albanije. Projekat TANGRAM se implementira od 01.02.2020. do 31.07.2020. Ukupna vrijednost TANGRAM projekta je 1.647.135,20 EUR. Više informacija se može naći na: https://tangram.adrioninterreg.eu/

 

 

Povezane vijesti

SASTANAK RADNIH GRUPA U OKVIRU TANGRAM PROJEKTA

Pročitaj više