INOVAR

Projekat INOVAR – Povećanje konkurentnosti i INOVAtivnosti metaloprerađivačkog sektora kroz Razvoj javno- privatnog partnerstva je finansiran kroz EU Pro Local Program i implementiran od 11/2017- 11/2018 godine. Opšti cilj projekta je povećati konkurentnost malih i srednjih preduzeća metaloprerađivačke industrije poboljšanom saradnjom između javnog i privatnog sektora na usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada i povećanjem inovativnosti u obrazovnom sistemu na području opštine Derventa. Kroz projekat je nabavljena oprema za autogeno zavarivanje i uvedena u proces praktične nastave u Srednjoj i tehničkoj školi Derventa čime je unaprijeđen nastavni proces, održane su obuke za nastavno osoblje; pripremljen program praktične nastave u proizvodnom pogonu; provedena praktična nastava u proizvodnom pogonu; pripremljen program prekvalifikacije odraslih u zvanje varioca, promovisani deficitarni smjerovi u stručnim školama i mogućnosti zaposlenja u preduzećima metaloprerađivačkog sektora; ojačana javna svijest o potrebama tržišta rada.

Vrijednost projekta je 74.904,47 EUR.

Povezane vijesti

Održan sastanak u Derventi u okviru projekta INOVAR

Pročitaj više