Održan sastanak u Derventi u okviru projekta INOVAR

Početni sastanak u sklopu projekta INOVAR – Povećanje konkurentnosti i INOVAtivnosti metaloprerađivačkog sektora kroz Razvoj javno privatnog partnerstva je održan 27.12.2017. u Opštini Derventa.

Opšti cilj projekta je povećati konkurentnost malih i srednjih preduzeća (MSP) metaloprerađivačke industrije poboljšanom saradnjom između javnog i privatnog sektora na usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada i povećanjem inovativnosti u obrazovnom sistemu na području opštine Derventa.

U toku sastanka, projektni partneri, LIR Evolucija, Opština Derventa i preduzeće Metalac MBM d.o.o. su potpisali Sporazum o Partnerstvu.

Projekat se finansira kroz EU ProLocal Program. U okviru projekta će se izvršiti rekonstrukcija učionice u Stručnoj i tehničkoj školi u Derventi i njeno opremanje najmodernijim opremom za autogeno zavarivanje koju će učenici mašinskog smjera koristiti u toku praktične nastave.