CIRCLE

LIR Evolucija pruža tehničku, administrativnu i finansijsku podršku Opštini Laktaši u implementaciji projekta CIRCLE, finansiranog u sklopu drugog poziva INTERREG ADRION programa. Projekat CIRCLE (Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region) ima za cilj da unaprijedi i proširi znanja o praktičnoj održivosti principa kružne ekonomije kroz pristup saradnje koji uključuje inovativne proizvođače, poslovne aktere, administrativne i finansijske institucije i organizacija civilnog društva u urbanim sredinama gdje se proizvodi najviše otpada ali i gdje se mogu primijeniti inovativni modeli. U okviru CIRCLE projekta, partneri će dizajnirati i testirati modele fokusirane na 4 pilot polja:

    • Industrijska simbioza – otpadni materijali mogu postati upotrebljivi u drugim industrijama
    • Organski otpad koji se može ponovo koristiti za razne primjene, poput biogoriva
    • Elektronski otpad – sadrži velike količine vrijednih materijala koji se mogu ponovo iskoristiti
    • Građevinski otpad – mogu se dobiti reciklirani agregati, hrana, ponovno upotrijebiti cigle ili plastične ploče.

Vodeći partner projekta CIRCLE je Opština Forli, Italija, a pored Opštine Laktaši, na projektu učestvuje još 12 partnera iz Italije, Slovenije, Grčke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Albanije. Projekat CIRCLE se implementira od 01.02.2020. do 31.07.2022. godine sa ukupnim budžetom 1.862.020,00 EUR. Više informacija se može naći na https://circle.adrioninterreg.eu.

Povezane vijesti

CIRCLE predstavljen na regionalnoj konferenciji

Pročitaj više