Održan IMPROEN vebinar

Vebinar u sklopu projekta IMPROEN- „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim objektima“

LIR Evolucija je u saradnji sa Evropskim centrom za obnovljivu energiju iz Austrije organizovala dvodnevni vebinar na temu: “Efikasno upravljanje energijom i najbolje prakse u javnim objektima”. Vebinar je organizovan 18. i 19.01.2021. putem aplikacije Zoom i namjenjen opštinskim službenicima i energetskim menadžerima.

Cilj IMPROEN projekta je prenos znanja i najboljih praksi u oblasti energetske efikasnosti, te doprinos unapređenju energetske efikasnosti u javnim objektima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Prvog dana vebinara partneri su diskutovali značaj energetskih pregleda i monitoringa za pravilno upravljanje energijom i dostizanje optimalne energetske efikasnosti, te evropski energetski okvir, politike, strategije, akcione planove, tekuće i buduće trendove.

Drugog dana vebinara prezentovani su potencijalni izvori finansiranja za projekte unapređenja energetske efikasnosti, te praktični primjeri dobrih praksi provođenja mjera energetske efikasnosti u javnim objektima u Austriji.

Projekt finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) kroz BACID Fond kojim upravlja Austrijsko udruženje gradova i sela (AACT) i KDZ Centar za istraživanje javne uprave.