FEMRED Finalna konferencija

Opština Derventa je 7.11.2017. bila domaćin Finalne Konferencije projekta FEMRED Upravljanje vanrednom situacijom-poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa, finansiranog od strane EU. Projekat je implementiran na području opština Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad.

Cilj projekta je da se ublaže posljedice poplava i spriječe budući negativni efekti putem pilot akcija usmjerenih na revitalizaciju poplavljenih područja, uspostavljanje upravljanja vanrednom situacijom i smanjenjem rizika od poplava.

U okviru projekta je realizovan niz aktivnosti: 6 treninga na teme organizovanja akcija na ublažavanju efekata i sprečavanju poplava, izrada nadzornih i akcionih planova, izrada strategije zajedničke saradnje u vanrednim situacijama; 4 simulacije uz uključivanje članova kriznog štaba u diskusiju u cilju jačanja kapaciteta i spremnosti odgovornog osoblja da reaguju u slučaju vanredne situacije; organizovane 2 terenske vježbe koje su obuhvatile simulaciju spašavanja u vodi, upoznavanje sa osnovnim principima ponašanja spasilaca prilikom prilaženja i pružanja pomoći unesrećenima, te demonstraciju korištenja ronilačke opreme; razvijena je smartphone aplikacija sa meteorološkim podacima, nivoom rijeka i savjetima civilne zaštite za podršku komunikaciji u vanrednoj situaciji poplava; realizovano je 7 pilot akcija revitalizacije poplavljenog područja koje su imale pozitivne efekte na oko 108 000 stanovnika poplavljenih područja u BiH.  Projekat su implementirali projektni partneri LIR Evolucija i LAG Savus, uz podršku Opština Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad.