ENV-net Regionalna konferencija o cirkularnoj ekonomiji

Tim LIR Evolucije je učestvovao na Drugoj ENV-net Regionalnoj konferenciji na temu cirkularne ekonomije održanoj 5-6. marta 2020. godine u Tirani.

Prva konferencija, održana u Beogradu, predstavila je koncept i analizirala prakse cirkularne ekonomije u zemljama regiona. U cilju šire diskusije u Tirani je organizovana Druga Regionalna konferencija, gdje je predstavljena analiza iz svake zemlje u regionu, a nakon toga je diskutovano iz evropske perspective o izazovima primjene principa cirkularne ekonomije, te uloga koju opštine mogu imati u  promovisanju ovog ekonomskog modela.

Env.net mreža, koju sačinjava 9 organizacija, je stvorena za implementaciju zajedničkih aktivnosti u Zapadnom Balkanu i Turskoj, dajući građanima glas da utiču na reformu zaštite životne okoline za bolje EU integracije.