Vodič o radnim i digitalnim pravima

U sklopu projekta EU podrška unapređenju radnih i ljudskih prava kroz digitalizaciju izrađen je Vodič o radnim i digitalnim pravima u Bosni i Hercegovini.

Cilj izrade vodiča je da zainteresovana lica na kratak i jednostavan način upozna sa osnovnim pojmovima i pravima koje imaju iz radnog odnosa, najčešćim vidovima njihovog ostvarivanja, kršenja i zaštite, kao i njihovim digitalnim pravima vezanim za radni odnos.

Projekat je finansiran iz EU sredstava kroz Tematski program za ljudska prava i demokratiju.

Vodič se može preuzeti ovdje