Trening Misli o prirodi

Eko HUB Banja Luka je učestvovao sa ostalim Eko HUB-ovima na treningu za trenere o edukaciji mladih o ekološkim problemima, organizovanom u okviru projekta Misli o prirodi! Trening se održavao u periodu od 9-12.2.2021.godine. u Mostaru.

#MisliOPrirodi#cpcd#živimoprirodu#ThinkNature#sweden