Tipologija zgrada Derventa

U okviru CBC HR-BiH-CG projekta INER, LIR Evolucija je započela pripremu Tipologije zgrada u gradu Derventa. Tipologija podrazumijeva klasifikaciju stambenih zgrada i razvoj lokalne matrice na osnovu statističkog uzorkovanja i analize. Pripremljena je metodologija za izradu tipologije i započeto snimanje stanja na terenu uključujući termovizijsko snimanje izabranih objekata. Za svaki identifikovani tip zgrade, pripremiće se prijedlog mjera za unapređenje energetske efikasnosti u skladu sa karakteristikama objekta.

Zahvaljujući ovim aktivnostima Grad Derventa će postati prva lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini koja ima pripremljenu lokalnu tipologiju stambenih zgrada na svojoj teritoriji.

Projekt je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.