Nikola Bojić

Projektni menadžer sa profesionalnim iskustvom od 2013. u dizajnu, pripremi i realizaciji regionalnih, nacionalnih i međunarodnih projekata iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, upravljanja otpadom, zaštite životne sredine, održive mobilnosti, strateškog planiranja, ekonomskog i ruralnog razvoja. Ima iskustva u pripremi akcionih planova kao što su Plan održive urbane mobilnosti i Smjernice za razvoj instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja. Kao član tima, aktivno je učestvovao u pružanju stručne podrške javnim i privatnim institucijama u pripremi projekata i realizaciji grant sredstava u oblasti ruralnog razvoja, umrežavanja, energetskog menadžmenta i povećanja produktivnosti.   Posjeduje vještine u finansijskom i poslovnom planiranju, uspostavljanju partnerstava sa međunarodnim akterima i unapređenju institucionalnih kapaciteta.