SMILE

LIR Evolucija pruža tehničku, administrativnu i finansijsku podršku Gradu Gradiška u implementaciji projekta SMILE, finansiranog u sklopu prvog poziva INTERREG ADRION programa. Projekat SMILE (FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region) ima za cilj da podrži transportne politike usmjerene na smanjivanje emisija štetnih gasova, unaprijedi životne uslove u područjima intenzivnog saobraćaja, optimizuje efekte ljudskih aktivnosti na more, zemlju i zdravlje, podržati prelazak na održive vidove transporta (javni prevoz, hodanje, bicikli, električna i hibridna vozila), smanji uticaje neefikasne isporuke terete i tokove turističkih autobusa, smanji pritisak na priobalne ceste kao i na unutrašnje ceste koje povezuju i prelaze veća funkcionalna urbana područja. U okviru SMILE projekta LIR Evolucija će izraditi SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan – Plan Održive Urbane Mobilnosti) za Grad Gradišku. Vodeći partner projekta SMILE je Regionalni razvojni centar Koper, Slovenija a pored Grada Gradiška, na projektu učestvuje još 9 partnera iz Italije, Slovenije, Grčke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Albanije. Projekat SMILE se implementira od 01.01.2018. do 31.12.2020. godine sa ukupnim budžetom 1.290.415,45 EUR. Više informacija se može naći na https://smile.adrioninterreg.eu/.

 

Povezane vijesti