BEGIN

LIR Evolucija je pružila tehničku, administrativnu i finansijsku podršku Gradu Gradiška u implementaciji projekta BEGIN, finansiranog u okviru prvog poziva INTERREG ADRION programa. Projekat BEGIN (Boost Environmental Guardianship for Inclusion) ima za cilj da podrži razvoj poslovnih modela društvenih preduzeća (social enterprises) koja zapošljavaju lica iz ranjivih grupa, uz prenošenje znanja iz inovativnih regija sa iskustvom u društvenom preduzetništvu ka manje razvijenim regijama. Kroz projekat je provedena analiza projektnih područja da bi se identifikovale aktivnosti kao baza modela društvenog preduzetništva, definisani su poslovni modeli za razvoj i upravljanje društvenim preduzećima uz uključivanje ranjivih grupa, te je formirana međunarodna mreža glavnih stejkholdera i zajednički akcioni plan za podršku razvoju društvenog preduzetništva.

Vodeći partner projekta BEGIN je Regionalna razvojna agencija Nova Gorica, Slovenija, a pored Grada Gradiška, na projektu učestvuje još 8 partnera iz Italije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Grčke i Srbije. Projekat BEGIN je implementiran od 01.01.2018. do 30.06.2020. godine sa ukupnim budžetom od 1.150.200,00 EUR. Više informacija se može naći na https://begin.adrioninterreg.eu/.

 

Povezane vijesti