Potpisan sporazum o saradnji za realizaciju obuka u sektoru metaloprerade

U sklopu projekta koji provodi LPZ Krajina, potpisan je sporazum o saradnji sa JU “Centar za obrazovanje odraslih” Banja Luka za realizaciju certifikovanih obuka osposobljavanja u sektoru metaloprerade. Obuke podrazumijevaju osposobljavanje za varioca MIG/MAG postupkom, varioca TIG postupkom, CNC programera, bravara i metalostrugara.

U narednom periodu će biti objavljen poziv za nezaposlene koji su zainteresovani za pohađanje ovih obuka.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Krajina je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba