Potpisan partnerski sporazum u okviru projekta LPZ Krajina

U okviru projekta LPZ Krajina – Unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti na području Sjeverne Krajine, 27. maja 2022. u Laktašima je održan sastanak partnera i potpisan partnerski sporazum. Projektom LPZ Krajina se nastavljaju inicijative uspostavljene tokom realizacije LEP I projekta kao i proširenje djelovanja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje sa područja Banja Luke, Laktaša i Čelinca na područja Gradiške, Dervente i Srbca.

Partneri na projektu su LIR Evolucija, JU Zavod za zapošljavanje RS, Grad Laktaši, Grad Derventa, JU Stručna i tehnička škola Derventa, Lanaco d.o.o, i Novi Jelšingrad d.o.o. Banja Luka.

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić je izrazio zadovoljstvo uspješnom saradnjom sa projektnim partnerima i istakao značaj projekta za lokalnu zajednicu. Direktor LIR Evolucije Slaviša Jelisić je istakao značaj projekta za novo zapošljavanje i izrazio interesovanje za jačanje saradnje sa partnerima.

Projektom su predviđene obuke iz metaloprerade, osnovne IT obuke, napredne IT obuke za „PHP web development “, obuke iz preduzetništva i direktni podsticaji za samozapošljavanje, te niz aktivnosti na usklađivanju ponude i potražnje, kao i unapređenja efikasnosti tržišta rada. Očekujemo da projekat podstakne novo zapošljavanje u sektorima metaloprerade i IT, kao i samozapošljavanje u novo-osnovanim MSP kojima će biti pružena mentorska i finansijska podrška, te unaprijedi efikasnost i planiranje na tržištu rada kroz uključivanje svih ključnih aktera i pripremu akcionog plana djelovanja.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Krajina je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba