Održan prvi sastanak INER projekta

LIR Evolucija učestvuje u realizaciji projekta INER- Inteligentni energetski menadžment i promocija obnovljivih izvora energije koji ima budžet veći od 1.150.000 EUR. Projekat se finansira sredstvima Interreg IPA Prekograničnog programa Hrvatska- Bosna i Hercegovina- Crna Gora, a pored Grada Iloka koji je vodeći partner, u realizaciji učestvuju još i partneri LIR Evolucija- BiH, Opština Laktaši- BiH, Agencija za lokalnu demokratiju- CG, EU Centar- HR i Prijestonica Cetinje- CG. Dana 20.7.2020. godine održan je uvodni sastanak projekta na kojem je uspostavljen Upravni odbor projekta te su dogovoreni daljnji koraci u realizaciji projekta.