Upravljanje otpadom

Edukacije o održivom upravljanju otpadom. Realizacija demonstrativnih postrojenja i pružanje konsultantskih usluga komunalnim preduzećima i jedinicama lokalne samouprave.