Održiva mobilnost

Priprema planova održive urbane mobilnosti, promocija i edukacija o održivim načinima mobilnosti.