Obnovljivi izvori energije

Izrada studija izvodljivosti i promocija proizvodnje energije korištenjem energije sunca, geotermalne energije i vjetra. Postavljanje demonstrativnih postrojenja.