Energetska efikasnost

Izrada cost-benefit analiza i edukacije o mogućnostima finansiranja za provođenje mjera energetske efikasnosti. Realizacija energetskih pregleda i izrada preporuka za unapređenje energetske efikasnosti.