Cirkularna ekonomija

Promocija principa kružne ekonomije i njenog značaja za održivost kroz pametnu upotrebu sirovina, smanjivanje količina otpada, ponovnu upotrebu proizvoda, preradu, doradu i reciklažu.