Nabavljena računarska oprema za JU Zavod za zapošljavanje RS

U sklopu krovnog projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska unija (EU) a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), LIR Evolucija u saradnji sa partnerima: Opštinom Laktaši, JU Zavodom za zapošljavanje RS, preduzećem Krajinamed i Školom učenika u privredi Banja Luka je implementira projekat „Jačanje lokalnog partnerstva za unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti“.

U okviru projekta je nabavljena računarska oprema za JU Zavod za zapošljavanje RS. Vrijednost nabavljene opreme je približno 11.800 BAM. Oprema će biti korištena u toku obuka iz informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) za najmanje 40 nezaposlenih lica. Obuke će se realizovati početkom 2018. godine.

Cilj projekta je povećati zaposlenost i omogućiti samozapošljavanje na geografskom području opština Laktaši, Čelinac i grada Banja Luke, te doprinijeti strateškom razvoju tržišta rada BiH kroz formiranje održivog lokalnog partnerstva za zapošljavanje i usklađivanje ponude i potražnje za kvalifikovanom radnom snagom.