Konferencija INER projekta

Konferencija na temu Energetskog menadžmenta organizovana je u Laktašima u okviru projekta INER od strane partnera iz Bosne i Hercegovine, Opština Laktaši i LIR Evolucija. Na početku konferencije je predstavljen projekat INER i njegovi glavni ciljevi i rezultati, te su održane prezentacije o upravljanju energijom i upotrebi obnovljivih izvora energije. Zatim je održana panel diskusija na temu Energetske tranzicije zemalja Zapadnog Balkana na kojoj su istaknuti panelisti diskutovali o značaju efikasnog upravljanja energijom, energetskih pregleda i upotrebe obnovljivih izvora energije kao i mogućih izvora finansiranja za realizaciju mjera unapređenja. Predstavljeni su ciljevi i planovi Bosne i Hercegovine u procesu energetske tranzicije u vidu povećanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i  smanjenu emisija gasova stakleničke bašte.

Projektni partneri koji pored BiH, dolaze iz Hrvatske i Crne Gore su održali i koordinacioni sastanak kako bi mogli pratiti postignute rezultate i uskladiti realizaciju preostalih aktivnosti od kojih se izdvajaju pokazne akcije koje uključuju korištenje obnovljivih izvora u 12 javnih objekata, energetsku rehabilitaciju 2 javna objekta i postavljenje solarnog parka.

Projekt INER se implementira u okviru Interreg IPA HR-BiH-CG programa prekogranične saradnje i kofinansiran je sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.