JAVNI POZIV – za pohađanje edukacije/program obuke PHP web development

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Krajina u okviru projekta Unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti na području Sjeverne Krajine koji se realizuje putem projekta LEP II kojeg finansira Evropska unija a provodi Međunarodna organizacija rada raspisuje javni poziv za pohađanje besplatne edukacije/programa obuke PHP web development za 30 polaznika.

Realizacija edukacije/programa obuke će se održavati u prostorijama Lanaco Tehnološkog centrau ulici Veljka Mlađenovića bb u Banjoj Luci. Polaznici će imati mogućnost online praćenja obuke. 

Opšti uslovi za prijavu na javni poziv

Svi kandidati prilikom prijave na javni poziv moraju ispuniti sljedeće opšte uslove

● Da su državljani Bosne i Hercegovine

● Da imaju navršenih 18 godina starosti

Posebni uslovi za prijavu na javni poziv

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom  prijavljivanja na javni poziv su:Da imaju minimum završenu srednju školu u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju (prednost ali ne i uslov će imati lica sa završenom srednjom školom koja su stekla zvanje u struci informacionih tehnologija)

● Da su nezaposlene osobe registrovane na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

● Da imaju osnovno znanje engleskog jezika

● Da imaju osnovno znanje rada na računaru

Prilikom prijave prednost ali ne i uslov imaće lica koja dolaze iz jedne od sljedećih lokalnih zajednica: Derventa, Laktaši, Banja Luka, Gradiška, Čelinac i Srbac. 

Način prijave

Prijave na javni poziv se mogu vršiti popunjavanjem online prijavnog obrasca na sljedećem linku.

Prijave poslane na bilo koji drugi način neće se uzeti u razmatranje.

Rok za prijavu je najkasnije do petka 29.07.2022. godine do 15:00 časova.

Prateći dokumenti za prijavu:

1. Skenirana kopija ili fotografija lične karte ili izvoda iz matične knjige rođenih,

2. Skenirana kopija ili fotografija diplome o završenoj srednjoj školi,

3. Skenirana kopija ili fotografija diplome o stečenom akademskom zvanju (ukoliko kandidat posjeduje isto)

4. Skenirana kopija ili fotografija Uvjerenja/sertifikata/diplome o završenom kursu engleskog jezika izdate od stane akreditovane ustanove (ukoliko kandidat posjeduje iste),

5. Skenirana kopija ili fotografija Uvjerenja/sertifikata/diplome o završenom kursu vezanim za rad na računaru izdate od stane akreditovane ustanove (ukoliko kandidat posjeduje iste).

U svrhe provjere statusa nezaposlene osobe, Zavod za zapošljavanje RS će izvršiti provjeru evidencije za svakog prijavljenog kandidata.

Sva dodatna pitanja vezana za javni poziv možete poslati na e-mail: nikolab@lir.ba

Izbor polaznika

Za sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće sprovedeno ulazno testiranje koje uključuje test poznavanja engleskog jezika i matematičko-logički test. Testiranje će se vršiti u prostorijama Lanaco Tehnološkog centra, a svi prijavljeni će biti blagovremeno obaviješteni o tačnom datumu i vremenu. U roku od 7 dana nakon testiranja rang-lista kandidata će biti objavljena na stranici www.lir.ba.

Informacije o obuci

Planirani početak programa obuke PHP Web development je 05.09.2022. godine.

Ukupno trajanje programa je  144 časa a predavanja će biti organizovana dva do tri puta sedmično u blokovima od po 4 časa u toku jednog dana  u poslijepodnevnim terminima.

Po završetku edukacije PHP web development, polaznici će dobiti materijale sa predavanja, kao i sertifikat o uspješno završenom programu obuke ukoliko polaznik bude prisutan na minimalno 70% predavanja i uspješno položi test nakon završetka programa obuke.

Program obuke će obuhvatiti teorijska i praktična predavanja, rad na konkretnim projektima tokom kojih će se obrađivati ukupno  4 modula:

● Osnove razvoja software-a

● Programiranje HTML5 sa JavaScript i CSS3

● Uvod u PHP programiranje

● Napredno PHP programiranje

O projektu

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Krajina je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba