Drugi seminar za umrežavanje, projekat Blow Up “Industrija i akademska sinergija za jačanje istraživanja sirovina”

U okviru projekta “Blow Up”, projektni partneri, Prirodno-matematički Fakultet Univerziteta u Banja Luci i LIR Evolucija su organizovali su drugi seminar za umrežavanje 4. septembra 2018. godine.

Tema seminara je eliminacija zagađenja prouzrokovana preradom sirovina.

Seminar je organizovan u saradnji sa Gradskom Razvojnom Agencijom (CIDEA) Banja Luka, važnim regionalnim partnerom koji podržava lokalni razvoj i veze sa industrijskim sektorom.

Predstavnici kompanije SES Nordic iz Danske su predstavili novi proizvod na bazi biološkog agensa za eliminaciju zagađenja izazvanog mazivima i naftnim derivatima. Dan prije seminara, tehnologija je demonstrirana na terenu. Imajući u vidu da je eksperiment u okviru projekta Blow Up za razvoj domaćih maziva (kompanija Tehnosint) u toku, poboljšanjem aditiva nanočesticama, tema eliminacije mogućeg zagađenja mazivima bila je veoma značajna.

Na seminaru su prisustvovali predstavnici malih i srednjih preduzeća, istraživačkih instituta, univerziteta, agencija za regionalni razvoj, organizacija civilnog društva, te razmijenili svoje ideje i iskustva.