splash02.jpg

Sektor za ekonomski razvoj

 • Lokalni i regionalni ekonomski razvoj
 • Razvoj malih i srednjih preduzeća
 • Konsultantske usluge, treninzi i edukacija iz poslovnog planiranja, ruralnog razvoja, START-UP preduzeća, procesne i proizvodne industrije
 • Inicijative razvoja klastera
 • Poslovni konsalting/savjetovanje
 • Istraživanje i priprema studija izvodljivosti
 • Podrška razvoja informacionih tehnologija

 

Aktivnosti u ekonomskom sektoru

 • Unaprijeđenje i razvoj malih i srednjih preduzeća
 • Izrada strategija za postizanje profitabilne ekonomije
 • Izrada tehničkih i strateških preporuka za poboljšanje marketinga
 • Planiranje poslovanja i pružanje konsaltantskih usluga
 • Inicijative razvoja klastera
 • Konsultantske usluge i edukacija iz oblasti razvoja organske poljoprivrede
 • Savjetovanje u razvoju informacionih tehnologija
 • Javne kampanje i lobiranja
 • Razvoj partnerstva između javnog i privatnog sektora
 • Organizacija seminara, treninga u oblasti ekonomije i razvoja biznisa
 • Uspostavljanje i razmjena saradnje sa razvojnim i konsultantskim agencijama i institucijama u zemlji i inostranstvu
 • Konsultantske usluge iz oblasti pripreme i provođenja razvojnih i drugih projekata
 • Aktivnosti u poboljšanju obrazovnog sistema i obrazovnih metoda
 • Razvoj poslovnog plana, procjena tržišta, analiza rizika ulaganja i rizika proizvodnje
 • Konsultantske usluge, priprema i provođenje razvojnih projekata u poljoprivrednom i industrijskom sektoru.

PROJEKTI

 • Izrada studije ekonomske opravdanosti za izgradnju sortirnice - Čistoća AD Banja Luka
 • Treninzi i edukacija iz oblasti strateškog planiranja, upravljanja projektnim ciklusom i organizacija javnih rasprava (SNV, Holandska vlada)
 • ADRIA FOOD QUALITY Projekt razvoja proizvodnje kvalitetnog voća, povrća i namirnica životinjskog porijekla u zemljama sa izlazom na Jadransko more - (finansira EU, Interreg IIIA)
 • AGRITRAINING - Trening, saradnja i razmjena iskustava u oblasti ruralnog razvoja - (finansira EU, Interreg IIIA)
 • Trening za START-UP preduzeća u razvoju i upravljanju biznisom (BSC Zenica, Holandska Vlada)
 • Trening u poslovnom planiranju, strateškom planiranju i jačanju konkurentnosti (EU - TAC)
 • Odvajanje i reciklaža otpada u Kotoru, Crna Gora
 • Razvoj klastera organske poljoprivrede - (finansira EU, CARDS) ww.organic.ba
 • UNDP PRO Novi Pazar – Provodenje treninga za predstavnike lokalnih/opštinskih vlasti “Razvoj opština u jugo-zapadnoj Srbiji, druga faza” (PRO II) Program
 • IFC International Finance Corporation IFC angažovao konsultante LIR-a iz oblasti reciklaže, otpada i korištenja biomase kao alternativnog izvora energije. Izrađena dva biznis plana:
 • A.D. „Čistoća“ Banja Luka; izrada biznis plana za izgradnju sortirnice reciklažnog komunalnog otpada
 • „Brijest“ ZZ Novi Grad, izrada biznis plana za izgradnju pogona za proizvodnju građevinskih ploča od drvnog otpada (biomase) kao sirovine. Takođe, jedna od preporuka je bila i korištenje drvnog otpada za proizvodnju energije. 

Linkovi