Energija vjetra...
Infracrveno snimanje objekata
Solarni paneli...
Waste management...
Ekološka osvještenost...
Solarna energija...
Vjertoelektrane...
Upravljanje otpadom
Mreža vjetroturbina...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Obnovljivi izvori energije...
Vjetroenergija...
Obnovljivi izvori energije...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere

Novosti

Nabavljena računarska oprema za JU Zavod za zapošljavanje RS

U sklopu krovnog projetka Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg finansira Evropska unija (EU) a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), LIR Evolucija u saradnji sa partnerima: Opštinom Laktaši, JU Zavodom za zapošljavanje RS, preduzećem Krajinamed i Školom učenika u privredi Banja Luka implementira projekat „Jačanje lokalnog partnerstva za unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti“.

U okviru projekta je nabavljena računarska oprema za JU Zavod za zapošljavanje RS. Vrijednost nabavljene opreme je približno 11.800 BAM. Oprema će biti korištena u toku obuka iz informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) za najmanje 40 nezaposlenih lica. Obuke će se realizovati početkom 2018. godine.

Opširnije: Nabavljena računarska oprema za JU Zavod za zapošljavanje RS

Projekat „Jačanje lokalnog partnerstva za unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti“

U sklopu krovnog projetka Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg finansira Evropska unija (EU) a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), LIR Evolucija u saradnji sa partnerima: Opštinom Laktaši, JU Zavodom za zapošljavanje RS, preduzećem Krajinamed i Školom učenika u privredi Banja Luka implementira projekat Jačanje lokalnog partnerstva za unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti“.

Cilj projekta je povećati zaposlenost i omogućiti samozapošljavanje na geografskom području opština Laktaši, Čelinac i grada Banja Luke, te doprinijeti strateškom razvoju tržišta rada BiH kroz formiranje održivog lokalnog partnerstva za zapošljavanje i usklađivanje ponude i potražnje za kvalifikovanom radnom snagom. 

Opširnije: Projekat „Jačanje lokalnog partnerstva za unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti“

FEMRED, Čišćenje korita potoka Dobrljača u Opštini Novi Grad

U okviru projekta FEMRED-Upravljanje vanrednom situacijom - poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa (Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad) koji implementira LIR Evolucija i LAG Savus, završeno je čišćenje dijela korita potoka Dobrljača u Opštini Novi Grad. Ukupna dužina uređenja i čišćenja korita od riječnog nanosa je 585m, u dijelu vodotoka od pruge Novi Grad-Dobrljin do ušća u rijeku Unu.

  

Opširnije: FEMRED, Čišćenje korita potoka Dobrljača u Opštini Novi Grad

INNO GREEN Početni sastanak

Početni (Kick-Off) sastanak u sklopu projekta INNO GREEN je održan 25.10.2017. u Banja Luci. U okviru sastanka, projektni partneri (LIR Evolucija, RRA Zeleni Kras i Evropski Centar za Obnovljivu Energiju) su posjetili Tehnološki Centar kompanije Lanaco.

Tehnološki Centar Lanaco je prepoznat od strane partnera kao primjer najbolje prakse od značaja u regionu i šire, posebno kada se radi o energetski efikasnoj “smart” gradnji uz poštovanje principa zaštite životne sredine i održivog eko dizajna. Partneri su posjetili Tier 4 Data Centar i stekli nova znanja o energetski efikasnim sistemima grijanja, hlađenja i ventilacije u objektu.

Projekat  INNO GREEN- Inovacije kroz razvoj ekoloških poslova je finansiran iz Programa Horizont 2020 i traje 12 mjeseci.

Opširnije: INNO GREEN Početni sastanak

BloW uP Prvi sastanak

Prvi sastanak partnera međunarodnog BLOW-UP projekta održan je 15-16. maja 2017. na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) Univerziteta u Banjaluci u zajedničkoj organizaciji PMF, firme Tehnosint i LIR Evolucije.

BloW uP- Prenos modela inovacija i znanja na Balkan: Inovativne sirovine na bazi otpada i razvoj njihovih aplikacija je prvi projekat ove vrste u RS i BiH u cijelosti finansiran od Evropskog Instituta za Inovacije i Tehnologiju.

Praktičan cilj projekta je izrada pilot proizvoda odnosno specijalnog maziva sa nano-železom kao aditivom, koje će biti razvijeno kroz zajedničku saradnju projektnih partnera. Na taj način će se Republika Srpska pridružiti regionima visoko kvalitetnog istraživanja i razvoju proizvoda uz uporebu nano-tehnologija.

Opširnije: BloW uP Prvi sastanak

Linkovi