Energija vjetra...
Vjertoelektrane...
Infracrveno snimanje objekata
Obnovljivi izvori energije...
Upravljanje otpadom
Solarna energija...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Ekološka osvještenost...
Obnovljivi izvori energije...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Vjetroenergija...
Solarni paneli...
Waste management...
Mreža vjetroturbina...

Novosti

FEMRED, Čišćenje korita potoka Dobrljača u Opštini Novi Grad

U okviru projekta FEMRED-Upravljanje vanrednom situacijom - poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa (Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad) koji implementira LIR Evolucija i LAG Savus, završeno je čišćenje dijela korita potoka Dobrljača u Opštini Novi Grad. Ukupna dužina uređenja i čišćenja korita od riječnog nanosa je 585m, u dijelu vodotoka od pruge Novi Grad-Dobrljin do ušća u rijeku Unu.

  

Opširnije: FEMRED, Čišćenje korita potoka Dobrljača u Opštini Novi Grad

INNO GREEN Početni sastanak

Početni (Kick-Off) sastanak u sklopu projekta INNO GREEN je održan 25.10.2017. u Banja Luci. U okviru sastanka, projektni partneri (LIR Evolucija, RRA Zeleni Kras i Evropski Centar za Obnovljivu Energiju) su posjetili Tehnološki Centar kompanije Lanaco.

Tehnološki Centar Lanaco je prepoznat od strane partnera kao primjer najbolje prakse od značaja u regionu i šire, posebno kada se radi o energetski efikasnoj “smart” gradnji uz poštovanje principa zaštite životne sredine i održivog eko dizajna. Partneri su posjetili Tier 4 Data Centar i stekli nova znanja o energetski efikasnim sistemima grijanja, hlađenja i ventilacije u objektu.

Projekat  INNO GREEN- Inovacije kroz razvoj ekoloških poslova je finansiran iz Programa Horizont 2020 i traje 12 mjeseci.

Opširnije: INNO GREEN Početni sastanak

BloW uP Prvi sastanak

Prvi sastanak partnera međunarodnog BLOW-UP projekta održan je 15-16. maja 2017. na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) Univerziteta u Banjaluci u zajedničkoj organizaciji PMF, firme Tehnosint i LIR Evolucije.

BloW uP- Prenos modela inovacija i znanja na Balkan: Inovativne sirovine na bazi otpada i razvoj njihovih aplikacija je prvi projekat ove vrste u RS i BiH u cijelosti finansiran od Evropskog Instituta za Inovacije i Tehnologiju.

Praktičan cilj projekta je izrada pilot proizvoda odnosno specijalnog maziva sa nano-železom kao aditivom, koje će biti razvijeno kroz zajedničku saradnju projektnih partnera. Na taj način će se Republika Srpska pridružiti regionima visoko kvalitetnog istraživanja i razvoju proizvoda uz uporebu nano-tehnologija.

Opširnije: BloW uP Prvi sastanak

Projekat FEMRED, Realizovane pilot akcije u opštinama Novi Grad, Srbac, Derventa i Laktaši

U okviru projekta FEMRED-Upravljanje vanrednom situacijom - poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa (Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad), LIR Evolucija je realizovala pilot akcije. Projekat FEMRED finansira Evropska unija. Vrijednost projekta je 198 000 EUR, od kojih je 70 000 EUR iskorišteno za pilot akcije - radove na revitalizaciji poplavljenih područja.

Radovi u Novom Gradu obuhvataju nabavku, instalaciju i puštanje u rad potapajuće muljne pumpe za otpadne vode u stanici Prekosanje. Radovi su počeli krajem marta i  završeni su u junu. Proširenje kapaciteta pumpne stanice Prekosanje će obezbijediti zaštitu lokalnog stanovništva i imovine u slučaju obilnih padavina i podzemnih voda, te osigurati rezervnu jedinicu u slučaju otkazivanja postojeće pumpe. Projekat je podržala i sufinansirala Opština Novi Grad. 

Puštanje u rad potapajuće muljne pumpe, Opština Novi Grad

 

Opširnije: Projekat FEMRED, Realizovane pilot akcije u opštinama Novi Grad, Srbac, Derventa i Laktaši

Pilot akcija u opštini Derventa

U okviru projekta FEMRED-Upravljanje vanrednom situacijom - poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa (Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad), LIR Evolucija implementira pilot akciju u opštini Derventa. Projekat finansira Evropska unija. Izvođač radova je kompanija BS Inžinjering d.o.o. Radovi obuhvataju čišćenje i rekonstrukciju kanala Vukovija u ukupnoj dužini od 1022 metara. Radovi su počeli polovinom aprila i biće završeni u julu. Čišćenje odvodnog kanala Vukovija će osigurati zaštitu lokalnog stanovništva i imovine u slučaju velikih padavina i izlijevanja rijeka. Projekat je podržala i sufinansirala Opština Derventa.

  

Kanal Vukovija prije radova

Linkovi