Ekološka osvještenost...
Solarni paneli...
Solarna energija...
Upravljanje otpadom
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Vjertoelektrane...
Obnovljivi izvori energije...
Infracrveno snimanje objekata
Waste management...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Mreža vjetroturbina...
Obnovljivi izvori energije...
Vjetroenergija...
Energija vjetra...

Novosti

Održano prvo regionalno predstavljnje projekta WellFood

LIR Evolucija i Ministarstvo poljoprivrede, šumartstva i vodoprivrede  Republike Srpske kao partneri iz Bosne i Hercegovine na projektu WellFood organizovali su prvo regionalno predstavljanje projekta WellFood u Banja Luci, 23. Juna 2014.

U cilju upoznavanja javnosti o najbitnijim ciljevima projekt, kao što su podsticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, razmijena znanja i neophodnost proizvodnje kvalitetne hrane u skladu sa savremenim standardima, učesnicima je predstavljen projekat te je organizovano i stručno predavanje sledećih predavača:

1.       Dr Vid Kopanja,Pregled legislative u poljoprivredno-prehrambenom sektoru , Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

2.       Prof.   dr   Radoslav   Grujić, Sljedljivost u proizvodnji hrane, Tehnološki   fakultet Univerzitetau Istočnom Sarajevu

3.       Dr  Drago  Nedić,Bezbjednostikontrolaispravnostiibezbjednosti namirnica animalnogporijekla, Veterinarski  institut  Republike Srpske“drVaso Butozan”, Banja Luka

4.       Laboratorijske   analize   koje   se   vrše   u   okviru Zavodazazaštitu bilja,sjemenarstvoi biotehnologiju  Dipl.ing poljoprivrede   Dragana   Kovačić   Jošić, Poljoprivrednog  Instituta RepublikeSrpske-Banjaluka,    Poljoprivredni institut RepublikeSrpske,Banja Luka

5.       Dipl. Ing poljoprivrede Tatjana Docić Kojadinović, Laboratorijske   analize   koje   se   vrše   u   okviru Zavodaza agroekologiju,  Poljoprivredni  institut RepublikeSrpske,Banja Luka

6.       Dipl.  Ing.  Poljoprivrede  Mile  Gluvačević,  Standardi u poljoprivredi(GLOBALGAPi Organic), Udruženje ARGO-NET,konsultanti inspektorza GLOBALGAPi organskuproizvodnju

Prvo predstavljanje projekta WellFood okupilo je 31 učesnika, predstavnike proizvođača, nevladinih organizacija, Privredne komore Republike Srpske i stručnjaka iz poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Završnica predstavljanja projekta WellFood bila je rezervisana za uzgaivače i proizvođače hrane, gdje su prisutni proizvođači predstavili svoje proizvode prisutni.

Da bi se učesnici Prvog regionalnog predstavljanja projeka WellFood što bolje upoznali sa zdravim i sigurnim proizvodima prehrambenih proizvođača koji su prisustvovali događaju, upriličena je i degustacija proizvoda, tako da je učesnicima pružena šansa da se direktno upoznaju za prehrambenim proizvodima.

Prvom predstavljanju projekta su prisustvovali sledeći proizvođači:

-        PZ Agrojapra, Donji Agići

-        Eko-Bel d.o.o. Banja Luka

-        Prijedorčanka a.d. Prijedor

-        Vitaminka a.d., Banja Luka

-        ZZ „Livač“, Aleksandrovac

-        Predstavnici udruženja voćara Republike Srpske

   

Projekat WellFood predstavljen na Regionalnoj konferenciji projekta Adriafootouring

Partneri iz Bosne i Hercegovine uključeni u implementaciju projekta Adriafootouring (Adriatic Food and Turism, Innovative SMEs) www.adriafootouring.eu, LIR Evolucija i prijedorska razvojna agencija PREDA  su 13. Juna 2014 godine, organizovale Regionalnu konferenciju u hotelu Monument na Kozari.

Regionalna konferencija  (www.adriafootouring-rc-bih.preda.rs.ba) bila je odlična prilika da se promoviše projekat WellFood imajući u vidu da oba projekta povezuju slični ciljevi i da se obraćaju sličnim ciljnim grupama.

Regionalna konferencija projekta Adriafootouring okupila je mnoge relevantne učesnike na jednom mjestu. Prije svega to su predstavnici lokalne vlasti grada Prijedora, Vlade Republike Srpske (Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske), nacionalne info tačke za program Horizont 2020, turističke organizacije, nevladine organizacije te projektni partneri iz Italije i Crne Gore. Ukupno 58 učesnika iz sektora prehrane i turizma je učestvovalo na konferenciji.

Službenik na WellFood projektu, LIR Evolucije, Igor Lukić je predstavio projekat učesnicima konferencije. Na početku su prisutni upoznati sa partnerskom strukturom i finansijskim potencijalom projekta WellFood. U nastavku su učesnici konferencije imali priliku da se upoznaju sa detaljima projekta, sa njegovim ciljevima i najvažnije sa očekivanim rezultatima projekta. Posebno je naglašen značaj ADRIFOOD klastera kao bitnog alata za razvoj sektora prehrane u Bosni i Hercegovini, ali i projekta u cjelini. Imajući u vidu da će ADRIFOOD klaster biti mreža istraživača, eksperata, proizvođača hrane i potrošača, on može da bude osnova za inovacije koje će dovesti do nastanka održivog prehrambenog sektora, koji će proizvoditi sigurne, kvalitetne i sledljive proizvode. Danas su nove ideje i razmjena znanja od izuzetnog značaja za razvoj prehrambenog sektora u zemljama kakva je Bosna i Hercegovina. Nedostatak finansijskih sredstava neophodnih za uvođenje novih tehnologija i za razvoj sektora poljoprivrede moguće je prevazići kroz projekte kakav je WellFood. Projekat WellFood usmjeren je ka saradnji između interesnih grupa iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, zemalja koje su uključene u projekat, omogućavajući tako kreiranje inovacija i razmijenu znanja.

Na kraju prezentacije istaknuta je vizija projekta koja Jadranski region vidi kao mjeste gdje se proizvodi sigurna i kvalitetna hrana. 

LIR Evolucija i PREDA organizovale 2. Međunarodni Sastanak Partnera i Regionalnu Konferenciju projekta ADRIA FOOTOURING

LIR Evolucija i PREDA Agencija za Ekonomski Razvoj Grada Prijedor zajednički su organizovali  2. Međunarodni Sastanak Partnera i Regionalnu Konferenciju projekta ADRIA FOOTOURING u hotelu Monument, Nacionalni park Kozara, BiH, u periodu  11-13., juna 2014.

Na Sastanku su učestvovali ADRIAFOOTOURING projektni partneri iz Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije, Crne Gore i Albanije. Prva dva dana Sastanka su bila posvećena diskusiji o napretku projekta, provođenju aktivnosti, postignutim rezultatima, finansijskoj implementaciji projekta i pitanjima koja se tiču ​projektne implementacije.

Regionalna Konferencija je održana trećeg dana, 13. juna 2014. Na Regionalnoj konferenciji su učestvovali partneri na projektu i značajni lokalni akteri (stejkholderi) iz sektora hrane i turizma, kao što su predstavnici Univerziteta u Banjaluci, predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i saradnju, predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu, predstavnici Zajedničkog Tehničkog Sekretarijata (JTS) BiH, predstavnici Oxfam Italije, predstavnici LINK Mostara, UPIP Žepča, NBR Modriče, Turistička organizacija Grada Prijedor, Turistička organizacija grada Banjaluka i PLOD Centar Bihać. Učesnici na Regionalnoj konferenciji su stekli znanje o mogućnostima finansiranja inovativnih projekata u sektorima hrane i turizma, kao i primjerima najboljih praksi u sektorima hrane i turizma.

Na Regionalnoj Konferenciji, učesnici su donijeli sljedeće zaključke:

-          Sektori hrane i turizma u BiH imaju potencijal,

-          Za dobre ideje postoje različite mogućnosti finansiranja,

-          Postoje najbolje prakse u ovim sektorima,

-          Adria Footouring može pružiti različite mogućnosti zainteresovanim stranama iz ovih sektora, posebno kroz implementaciju virtualnog inkubatora,

-          U Bosni i Hercegovini potražnja za tradicionalnom hranom je veća od ponude.

 

Više informacija o Regionalnoj Konferenciji dostupni su na sljedećem sajtu http://adriafootouring-rc-bih.preda.rs.ba/

      

 

 

Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini postala član ELARD-a

Samo mjesec dana nakon osnivanja,Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (MRR BiH), a čiji član je i LIR Evolucija, je u svome nastojanju da se poveže sa drugim sličnim organizacijama postala član jedne od najznačajnijih organizacija u Evropi koja promoviše i implementira LEADER pristup u ruralnom razvoju. Na redovnoj sjednici skupštine Evropske LEADER asocijacije za ruralni razvoj (ELARD), održanoj 29. maja u Briselu, MRR BiH jednoglasno je primljena u članstvoove krovne evropske mreže.

Ulaskom u članstvo ELARD-a, MRR BiH ostvariće višestruke koristi od značaja za održivi ruralni razvoj u BiH. Članstvo u ELARD-u omogućiće MRR BiH da:

-          unaprijedi razumijevanje, promociju i implementaciju LEADER pristupa;

-          ostvari podrškuinovativnim projektima ruralnog razvoja;

-          razmjenjujeiskustva i znanja sa širokim spektrom organizacija i LAG-ova širom EU;

-          štiti interese i potrebe ruralnog stanovništva pred EU institucijama;

-          uvezuje se sa drugim mrežama i institucijama koje rade u skladu sa principima održivog ruralnog razvoja;

-          organizuje događaje između različitih organizacija i lokalnih akcionih grupa na EU nivou;

-          pronalazipodobne partnere za EU projekte, kako za samu MRR BiH, tako i za njene članove;

-          koristi bazu inovativnih projekata koji su provedeni u EU, u cilju iznalaženja modela razvoja koji se mogu primijeniti u BiH;

-          pravovremeno dobija sve informacije i podršku u vezi svih relevantnih pitanja iz oblasti ruralnog razvoja na EU nivou.

ELARD je osnovan u Belgiji 1999 godine, kao međunarodna neprofitna organizacija, od strane nacionalnih LEADER mreža i Lokalnih akcionih grupa (LAG-ova) iz Francuske, Grčke, Irske, Italije i Španije. Trenutno okuplja članove iz 22 zemlje, uglavnom članice evropske unije. Više od 1070 Lokalnih akcionih grupa je uključeno u rad ELARD-a, bilo kroz svoje nacionalne ili regionalne mreže ili kao samostalni članovi. ELARD kontinuirano radi na proširenju svoga članstva, posebno među novim članicama EU i zemljama koje su u pretpristupnoj fazi, kako bi se stvorio raznovrstan kulturni i nacionalni front ujedinjen sa ciljem održivosti i razvoja ruralne Evrope.      

Više o ELARD-u može saznati prateći link: http://www.elard.eu/

 

TERRE Radionica

LIR Evolucija, je organizovala TERRE Radionicu 22. maja 2014. u Banja Luci, na temu "Obnovljivi izvori energije - izrada regionalne strategije".

U okviruRadionice su sprovedene sljedeće aktivnosti:

-          Prezentacija TERRE Radionice: Glavni ciljevi i sadržaj

-          Prezentacija Rezultata Regionalne Analize Potencijala Obnovljivih Izvora Energije (OIE)

-          Definisanje Vizije i Strategije o korištenju OIE kroz zajednički rad učesnika Radionice

-          Diskusija o ciljevima lokalnog razvoja u oblasti obnovljivih izvora energije

Radionica je organizovana u cilju izrade strategije korištenja obnovljivih izvora energije. Izrada strategije, u kojoj su aktivno učestvovali prisutni, je bazirana na rezultatima analize  potencijala OIE.

Seminaru su prisustvovali predstavnici lokalne vlasti, javnih institucija, edukativnih ustanova, nevladinih organizacija, gradskih agencija kao što su RS Institut za Javno Zdravstvo, Institut Zaštite, Ekologije i Informatike, Regionalni Centar za Okoliš (REC), Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“, Gradska Razvojna Agencija CIDEA Banja Luka, Opština Gradiška, Opština Srbac, Fond za Zaštitu Životne Sredine i Energetsku Efikasnost, Zavod za Izgradnju Banja Luka, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banja Luci. Prisutni su imali priliku da podijele svoja znanja, stručnost i iskustvo relevantno za TERRE projekat i njegove ciljeve.Učesnici su gradili zajedničke interese za korišćenje obnovljivih izvora energije kao efektivnog pokretača za održiv lokalni razvoj.

                                                                                                    

 

Osnovana Mreža za ruralni razvoj

U Sarajevu je 25. aprila u hotelu “Radon Plaza” održana osnivačka skupština Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini. Uspješnim radom i zaključcima osnivačke skupštine, Bosna i Hercegovina je po prvi put dobila formalnu mrežu organizacija civilnog društva koje se bave ruralnim razvojem. LIR Evolucija je jedan od osnivača. Više informacija možete pronaći ovde

            

Linkovi