Obnovljivi izvori energije...
Mreža vjetroturbina...
Solarna energija...
Ekološka osvještenost...
Obnovljivi izvori energije...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Upravljanje otpadom
Waste management...
Vjertoelektrane...
Vjetroenergija...
Infracrveno snimanje objekata
Energija vjetra...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Solarni paneli...

Novosti

Osnovana Mreža za ruralni razvoj

U Sarajevu je 25. aprila u hotelu “Radon Plaza” održana osnivačka skupština Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini. Uspješnim radom i zaključcima osnivačke skupštine, Bosna i Hercegovina je po prvi put dobila formalnu mrežu organizacija civilnog društva koje se bave ruralnim razvojem. LIR Evolucija je jedan od osnivača. Više informacija možete pronaći ovde

            

Projekat SEA-R, predstavljanje PV panela i EDIP-a

U sklopu SEA-R projekta, LIR Evolucija je organizovala dvije manifestacije u januaru. Prvi događaj, 27.01.2014., je bio zvanično otvaranje fotonaponskih panela postavljenih na krovu fiskulturne sale Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“. Drugi događaj je organizovan 28.01.2014. u Gimnaziji Banja Luka gdje je LIR Evolucija postavila Energy Demo Info Point (EDIP), uređaj koji služi za edukaciju o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti. Na obe manifestacije bili su prisutne eminentne zvanice, stručnjaci iz pomenutih oblasti, predstavnici medija, škola kao i učenici koji će imati najviše koristi i priliku da u praksi vide kako se koriste obnovljivi izvori energije.   

Prvi TERRE Trening Seminar u Banjaluci

LIR Evolucija će organizovati prvi TERRE trening seminar 26. decembra 2013. na temu "Obnovljivi izvor energije – energija biomase".

Aktivnosti u okviru trening seminara su sljedeće:

- Prezentacija TERRE opšti pristup: Učešće i izgradnja kapaciteta u projektnim aktivnostima

- Prezentacija o obnovljivim izvorima energije

- Primjer iz prakse- praktična simulacija

Seminaru će prisustvovati učesnici koji će graditi zajedničke interese za korišćenje obnovljivih izvora energije kao efektivnog pokretača za održiv lokalni razvoj; a to su predstavnici lokalne vlasti, javnih preduzeća, javnih i edukativnih ustanova, poljoprivrednici, predstavnici firmi iz sektora obnovljivih izvora energije, finansijskih ustanova, nevladine organizacije i ostali.                                  

Predavač je direktor LIR Evolucije, dipl.mašinski inženjer Slaviša Jelisić.                      

Za više informacija, možete se obratiti na tel: +38751 303 227.

TERRE  - Teritorija, Energija i Zapošljavanje je naziv projekta koji je zvanično odobren od strane Programa prekogranične saradnje zemalja Jugoistočne Evrope. Opšti cilj projekta je da pokaže kako pažljivo, racionalno i integrisano iskorištavanje obnovljivih izvora energije (iz izvora kao što su biomasa, sunce, voda, vjetar), predstavlja efektivan pokretač za  održiv lokalni razvoj u ciljnim regijama, baziran na partnerstvu između javnih institucija, pojedinaca i lokalnih zajednica. 

Početak projekta SMART INNO

Od 01.11.2013.godine je zvanično počeo projekat SMART INNO, na kojem je LIR Evolucija jedan od partnera. Projekat je odobren u okviru IPA Adriatic Strategic Programa  Evropske Unije i uključuje partnere iz Italije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije i Grčke. Ukupna vrijednost projekta je 5.393.208,48 eura i trajaće 28 mjeseci. Osnovni cilj SMART INNO projekta je razvijanje pametnog mrežnog sistema za nadgledanje i podršku istraživačkog i inovacionog kapaciteta u malim i srednjim preduzećima (MSP), povećati konkurentnost i podržati održiv razvoj MSP kroz korištenje finansijskih instrumenata i obuka o unapređenju investicione spremnosti, sa naglaskom na prekograničnu saradnju u jadranskoj regiji. 

Linkovi