Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Obnovljivi izvori energije...
Vjetroenergija...
Mreža vjetroturbina...
Ekološka osvještenost...
Obnovljivi izvori energije...
Solarni paneli...
Vjertoelektrane...
Waste management...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Upravljanje otpadom
Energija vjetra...
Solarna energija...
Infracrveno snimanje objekata

Novosti

SMART INNO - Kompjuterska oprema

LIR Evolucija u okviru projekta SMART INNO, IPA jadranskog programa prekogranične saradnje i Razvojnog fonda projekta CREDO traži dobavljače kompjututerske opreme i softvera za pilot akciju. Više informacija možete pogledati ovde. Molimo zainteresovane kompanije da dostave svoje reference na: ognjenkaz@lir.ba

SMART INNO Oglas – Ekspert

LIR Evolucija u okviru projekta SMART INNO, IPA jadranskog programa prekogranične saradnje i Razvojnog fonda projekta CREDO  traži eksperte za treninge u oblasti energetske efikasnosti i eksperte za energetske preglede u industriji. Više informacija možete pronaći ovde. Molimo zainteresovane eksperte da dostave svoje reference na: ognjenkaz@lir.ba

Linkovi