Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Vjertoelektrane...
Waste management...
Solarna energija...
Infracrveno snimanje objekata
Vjetroenergija...
Obnovljivi izvori energije...
Obnovljivi izvori energije...
Ekološka osvještenost...
Energija vjetra...
Upravljanje otpadom
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Solarni paneli...
Mreža vjetroturbina...

Novosti

SMART INNO - Kompjuterska oprema

LIR Evolucija u okviru projekta SMART INNO, IPA jadranskog programa prekogranične saradnje i Razvojnog fonda projekta CREDO traži dobavljače kompjututerske opreme i softvera za pilot akciju. Više informacija možete pogledati ovde. Molimo zainteresovane kompanije da dostave svoje reference na: ognjenkaz@lir.ba

SMART INNO Oglas – Ekspert

LIR Evolucija u okviru projekta SMART INNO, IPA jadranskog programa prekogranične saradnje i Razvojnog fonda projekta CREDO  traži eksperte za treninge u oblasti energetske efikasnosti i eksperte za energetske preglede u industriji. Više informacija možete pronaći ovde. Molimo zainteresovane eksperte da dostave svoje reference na: ognjenkaz@lir.ba

Linkovi