Vjetroenergija...
Upravljanje otpadom
Obnovljivi izvori energije...
Obnovljivi izvori energije...
Solarna energija...
Ekološka osvještenost...
Energija vjetra...
Infracrveno snimanje objekata
Solarni paneli...
Waste management...
Vjertoelektrane...
Mreža vjetroturbina...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Upravljanje otpadom, recikliranje i...

Novosti

SMART INNO Platforma

U okviru projekta SMART INNO, uspostavljena je  Platforma. http://www.adriaticinnovationhub.com/

SMART INNO Platforma omogućava umrežavanje i funkcioniše kao online platforma znanja, prikupljajući u jedinstven centar korisne informacije o izvorima sredstava za inovativne projekte  start-up firmi/MSP-a, informacije o obukama/treninzima i ljudskim resursima u sektoru inovacija.

Uključivanjem u SMART INNO Platformu ćete dobiti priliku da budete vidljivi od strane značajnih stejkholdera u sektoru inovacija (privatnih investitora, inovativnih kompanija i start-up firmi, posredničkih organizacija, mentora i savjetnika) koji rade na području jadranske regije, što omogućava prednosti u smislu vidljivosti i umrežavanja sa značajnim akterima jadranskog inovacionog sistema.

Registracija je besplatna.

 

Ukoliko ste zainteresovani da Vaša organizacija bude  registrovana i uključena u rad SMART INNO Platforme, možete se registrovati  prateći uputstva (http://www.adriaticinnovationhub.com/innovation-map/

SMART INNO - Kompjuterska oprema

LIR Evolucija u okviru projekta SMART INNO, IPA jadranskog programa prekogranične saradnje i Razvojnog fonda projekta CREDO traži dobavljače kompjututerske opreme i softvera za pilot akciju. Više informacija možete pogledati ovde. Molimo zainteresovane kompanije da dostave svoje reference na: ognjenkaz@lir.ba

Linkovi